Minister rolnictwa zaprzeczył doniesieniom medialnym, które dotyczyły możliwości szczepienia norek przeciwko COVID-19. Szczepionka Zoetis SARS-CoV-2 jest póki co, jedynie eksperymentalnym produktem leczniczym, który nie posiada rejestracji, więc w tej chwili szczepienie norek nie jest możliwe.

Szczepionki na COVID-19 dla zwierząt

Ministerstwo Rolnictwa wyraźnie podkreśliło, że szczepionka Zoetis SARS-CoV-2  nie jest dopuszczona do obrotu i nie można zastosować jej ani u norek, ani u  żadnych innych zwierząt towarzyszących człowiekowi.

“Z informacji, jakie zostały przekazane dyrektorowi PIWet-PIB wynika, że prace nad rozwojem szczepionki przeciw SARS-CoV-2, w odniesieniu do jej potencjalnej skuteczności w stosowaniu u zwierząt, cały czas trwają. Na tym etapie nie można jeszcze podać precyzyjnej i wiążącej informacji o poziomie skuteczności preparatu” – czytamy w komunikacie MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PIWet-PIB zgadzają się z opinią firmy prowadzącej prace nad szczepionką, że: „zarażenie norek SARS-CoV-2 skutkowało powstaniem nowych wariantów wirusa i zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz bezpośrednim wpływem na wystąpienie choroby u norek, ukazując tym samym pilną potrzebę podejścia do zakażenia u norek hodowlanych jako do całościowej kontroli nad chorobą”.

Resort już jakiś czas temu podjął działania zmierzające do opracowania i wdrożenia aktów prawnych według rekomendacji Europejskiego Urzędu ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), których naczelną zasadą jest weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, w myśl zasady One Health (Jedno Zdrowie).

Zwalczanie COVID-19 u norek – przepisy

Przepisy w zakresie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek zostały wprowadzone po to, by ograniczyć do minimum ryzyka przeniesienia wirusa z norek na ludzi oraz niekontrolowanego szerzenia się zakażenia wśród norek utrzymywanych w gospodarstwie.
Źródło: agronews.com.pl