Porsche-Diesel

 Informacje o Porsche-Diesel

Porsche-Diesel

Opis Porsche-Diesel

Porsche-Diesel kojarzone jest przede wszystkich z marką sportowych samochodów. W długiej historii firmy zdarzyły się jednak odstępstwa od tej tradycji, ponieważ Porsche produkuje czołgi Leopard, a w 1934 stworzyło prototypy ciągników rolniczych, które jednak nie weszły do sprzedaży. Produkcji nie można było uruchomić również po drugiej wojnie światowej, dlatego Porsche podpisało umowy licencyjne z dwiema firmami Allgaier GmbH oraz Hofherr Schrantz. W zamian za możliwość użycia silnika Porsche-Diesel nazwały swoje maszyny Allgaier System Porsche i Hofherr Schrantz System Porsche. Ciągniki Porsche-Diesel produkowane były aż do końca 1963 roku.

Producenci