Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. W nowej ustawie uwzględniono również alpaki i jedwabniki morowe.

Nowa ustawa o hodowli zwierząt gospodarskich

Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W ustawie określono także zasady obowiązujące w hodowli pozostałych gatunków zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich: drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i jeleniowatych, a także alpak i jedwabników morwowych, które na wniosek hodowców tych zwierząt również zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. Dzięki temu jedna ustawa pozwoliła uregulować sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich.

Wprowadzono także przepisy materialne, które są podstawą do udzielenia wsparcia prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich ze środków budżetowych przeznaczonych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Jednocześnie w nowej ustawie utrzymano w mocy wpisy zwierząt do dotychczas prowadzonych ksiąg hodowlanych i rejestrów. Dalej istnieją także uprawnienia i upoważnienia podmiotów do wykonywania zadań określonych w dotychczasowej ustawie.

Nowa ustawa: z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36), która wykonuje przepisy rozporządzenia (UE) nr 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt, regulującego sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni.

Uchylona ustawa: z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132).

Źródło: MRiRW