Choroby racic to jedna z najczęstszych przycyzyn brakowania krów. Z uwagi na dużą koncentrację krów na małej przestrzeni, ich nasilenie widoczne jest w gospodarstwach wielkotowarowych.

U bydła mlecznego choroby racic objawiające się się klinicznymi kulawiznami występują średnio u 20–30% krów w stadzie. Z kolei biorąc pod uwagę korekcję racic wskaźnik ten wzrasta do 40–70% z powodu możliwości identyfikacji wszystkich stanów chorobowych. W konsekwencji odsetek krów wykluczanych z powodu chorób racic i ich powikłań wynosi około 15–20%. Niestety, w stadach wysokowydajnych może być jeszcze większy.

Skutki choroby racic

Warto wiedzieć, że:

•choroby racic to jedna z trzech najważniejszych przyczyn brakowania krów
•choroby racic stanowią 90% chorób kończyn
•schorzenia racic to również problemy z mastitis i rozrodem
•choroby kończyn bydła niosą za sobą straty w produkcji mleka wahające się od 200 do 500 l/ krowę
•chore racice to zwiększony remont stada podstawowego

Profilaktyka

Wśród działań profilaktycznych wyróżnić można:

•odpowiednie warunki utrzymania
•kąpiele i mycie racic, a nawet ich dezynfekowanie
•korekcję racic
•dbałość o prawidłowości w uprawach polowych
•racjonalne żywienie

Warto jednak pamiętać, że choroba racic może wynikać ze skłonności genetycznych. 

Podłoże

Miejsce poruszania się krowy oraz jej legowisko są niezwykle istotne. W systemie wolnostanowiskowym ogromny wpływ na zdrowie kończyn i racic ma jakość podłóg, ale też ich twardość, kształt i poziom ścieralność. Nawierzchnia musi być pozbawiona nierówności, nie może powodać poślizgów i nadmiernego ścierania się rogu racicy. Wszelkie zaniedbania w infrastrukturze budynków mogą prowadzić do szeroko pojętych technopatii.

Oświetlenie

Ważnym elementem jest natężenie światła w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta. Powinno one zapewnić pewność poruszania się zwierząt i naturalnego stawiania kroków to znaczy, że tylne nogi będą stawiane w miejsce śladu przednich.

Higiena

Różnej maści zanieczyszczenia stwarzają niekorzystne warunki środowiskowe, powodujące różnego rodzaju deformacje rogu, jak i w obrębie samych palców. Hodowcom zaleca się, aby kilkakrotnie w ciągu roku czyścić w sposób mechaniczny stanowiska w oborach wolnostanowiskowych, a w oborach uwięziowych na bieżąco usuwać obornik i codziennie kłaść świeżą słomę.

Wilgotność ściółki

Zbyt długie przebywanie krów w środowisku zbyt wilgotnym, takie jak obornik czy gnojówka, powoduje zmiękczenie rogu racicy, głównie podeszwy, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ryzyka uszkodzeń i kulawizn.
Kąpiele i mycie racic

Regularne kąpiele dezynfekujące i wzmacniające kończyny zapobiegają, ale też leczą. Kąpiele chronią przed aktywnym zapaleniem skóry międzypalcowej i deformacji pokrywy rogowej (szczelin) oraz części rogowej piętki. 

Zalecane jest przeprowadzanie kąpieli dwuetapowo - zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu racic. 

W pierwszym etapie polega ona na myciu wstępnym – oczyszczającym, oraz w drugim etapie na kąpieli profilaktycznej czy leczniczej. Dzięki oczyszczeniu, kąpiel właściwa jest skuteczniejsza, gdyż zwiększa penetrację roztworu do miejsc zagrożonych – chorobotwórczych. 

Dobrą alternatywą dla kąpieli mogą być maty piankowe lub  spraye stosowane na oczyszczone racice.

Korekcje racic

Główne cele korekcji racic to:

•Profilaktyka – wczesne wykrywanie i leczenie zmian chorobowych.
•Stworzenie optymalnych warunków do poruszania się po poprzez prawidłowe ukształtowanie racicy.
Na tym zabiegu nie warto oszczędzać. Powinna go wykonać osoba, która posiada profesjonalny sprzęt i doświadczenie. Źle wykonany zabieg jest nieodwracalny!

Źródło: agrofakt.pl