Wiele zagrożeń czyha na różnorodne hodowle zwierząt. Zagrożenia, które dotyczą hodowli drobiu, to głównie przegrzanie stada oraz wykrycie serotypów Salmonelli. Co robić, aby uchronić przed tym swoje stada?

Salmonella

Salmonella to bakteria, która występuje powszechnie na terenie całego kraju. Fermy, na których się pojawi, bardzo długo się z nią borykają, ponieważ jest niezwykle trudna do usunięcia. Problem ten nasila się szczególnie letnią porą. Wysokie temperatury są groźne dla zdrowia i produkcyjności drobiu, mogą też przyczynić się do padania zwierząt. Obydwa te zagrożenia prowadzą do spadków produkcji oraz strat finansowych i są najczęstszymi przyczynami szkód zgłaszanych do Concordii Polska Grupa Generali.

Ubezpieczenie zwierząt w Concordii Polska Grupa Generali

Ubezpieczenie Concordii Polska Grupa Generali obejmuje drób rzeźny, ale też produkcję jaj. Dotyczy ono brojlerów kurzych, indyczych, kaczych, gęsich na etapie odchowu i tuczu, a także niosek oraz stad rodzicielskich kur, indyków, kaczek oraz gęsi na etapie odchowu i nieśności. Systemy produkcji obejmowane ochroną to klatkowy, ściółkowy, wolnowybiegowy i ekologiczny.

– Przedmiotem ubezpieczenia są nie same zwierzęta, a nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej. W przypadku Concordii odpowiedzialność trwa przez cały czas, kiedy negatywne skutki wpływają na produkcję – nawet do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia. Szkody w naszym przypadku likwidują eksperci z dużym doświadczeniem w branży agro, którzy bardzo często sami są rolnikami lub właścicielami gospodarstw. Zaletą tej ochrony jest także brak wypłat ryczałtowych, co oznacza, że każdy poszkodowany traktowany jest indywidualnie – mówi Klaudia Lenhardt, specjalistka ds. ubezpieczeń zwierząt w Concordii Polska Grupa Generali.

Ochrona drobiu

Ochrona drobiu w Concordii Polska Grupa Generali składa się z wariantu podstawowego i klauzul dodatkowych. Ten pierwszy zabezpiecza w przypadku awarii urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzania, zatrucia stada czy paniki stada indyków. Prawidłowe funkcjonowanie maszyn, które utrzymują mikroklimat wewnątrz budynków jest fundamentem prowadzonej produkcji. Niestety urządzenia mogą być zawodne, zwłaszcza w skrajnych warunkach atmosferycznych.

Zabezpieczenie hodowli przed ryzykiem Salmonelli wymaga wykupienia dodatkowej klauzuli, która obejmuje m.in. straty związane z zakłóceniem produkcji, różnicą cen sprzedaży, transportem, oczyszczaniem i odkażaniem budynku. Podobnie jest w przypadku chorób typowych dla drobiu – tu działa klauzula chorób rejestrowanych (Mareka, Gumboro, mykoplazmoza, chlamydioza). Takie dolegliwości wpływają bardzo niekorzystnie na wskaźniki nieśności czy przyrosty masy ciała, a ubezpieczenie obejmuje m.in. koszty leczenia, różnicy cen sprzedaży oraz utylizacji zwierząt. 

Niemal identyczny zakres ochrony zapewnia specjalna klauzula w przypadku histomonozy (Histomonas meleagridis to pasożyt powodujący poważne zaburzenia zdrowia).

– Gospodarstwo to organizm, w którym każdy jego element musi ze sobą współgrać, o każdy należy zadbać. Gospodarstwo potrzebuje kompleksowej ochrony, dlatego w naszej ofercie mamy również ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65%. Jest to zabezpieczenie ze strony ryzyk takich jak: powódź, huragan, ogień, eksplozja, porażenie prądem i in. Oferta ta dotyczy zarówno drobiu, jak i krów, koni, świń, owiec, kóz czy nawet strusi – zaznacza Klaudia Lenhardt.


Źródło: Concordia Grupa Generali