Wydawać by się mogło, że w Polsce hodowla strusi jest dość niszowa. Z pewnością będzie dla ciebie zaskoczeniem, że to właśnie Polska jest największym producentem mięsa strusiego w Europie. Polscy producenci nie mają żadnych problemów z rynkiem zbytu. Niemcy, Francja, Szwajcaria to kraje, które najchętniej kupują surowe strusie mięso.

Czy konkurencja jest wysoka?

W Europie Polska nie ma konkurencji jeśli chodzi o rynek strusi i eksport mięsa. Zainteresowanie wzrosło m.in.  poprzez wstrzymanie importu z Republiki Południowej Afryki, co znacznie wpłynęło na zwiększenie handlu od końca 2017 roku. Żywiec strusi w hurcie kosztuje 10–11 zł/kg.

Czy strusie mięso jest ogólnodostępne?

Strusie mięso zaczyna być coraz powszechniej dostępne również w polskich restauracjach. Wielu ludzi szuka nowych, orientalnych i przede wszystkim ciekawych smaków. Są oni gotowi za nie słono zapłacić. 

Mięso strusie cieszy się dużym uznaniem ze względu na to, że strusie chowane są na wybiegach, a ich mięso jest chude i zawiera mało tłuszczu.

Jakie wymogi stoją przed hodowlą strusi?

Wymogi dotyczące hodowli strusi znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010  nr 116 poz. 778).

W rozporządzeniu są informacje dotyczące stałego dostępu do wody i karmienia zwierząt co najmniej raz dziennie odpowiednią paszą.  Znajdują się tam również informacje dotyczące minimalnych wymogów utrzymania tych zwierząt, czyli powierzchni pomieszczeń i wybiegów, na których mają być utrzymywane. 

Strusie utrzymuje się w pomieszczeniach z wybiegami na ściółce lub bez ściółki. Pomieszczenia powinno być ogrzewane do momentu ukończenia przez strusie 6-tego miesiąca życia.

Aby zadbać o prawidłowy odchów, należy zapewnić pisklętom temperaturę w pomieszczeniu 26 stopni Celsjusza, temperatura pod sztuczną kwoką powinna wynosić ok. 30 stopni Celsjusza, a  z każdym tygodniem temperaturę należy obniżać o 2stopnie, aż do osiągnięcia 20 stopni Celsjusza. 

Co ciekawe, dorosłe ptaki z łatwością znoszą niskie temperatury zarówno w pomieszczeniach, jak i na dworze. Spowodowane jest to ich naturalnym przystosowaniem do dużych zmian dobowych temperatur. Pomieszczenia, w których przetrzymywane są strusie, powinny być podzielone na sektory, aby strusie były rozdzielone wiekowo z dostępem do oddzielnych wybiegów.

W ogrodzonym wybiegu należy wydzielić miejsce z dostępem do piasku, które służy zwierzętom do kąpieli piaskowych i słonecznych. Młode strusie należy od 2 tygodnia życia wypuszczać na słońce. Wpływa to pozytywnie na ogólną kondycję zwierząt. Teren, na którym przebywają strusie, powinien być obsiany mieszanką koniczyny/lucerny z trawami. Ogrodzenie zwykle jest wykonane z metalowej siatki o wysokości 1,8 m, ze słupkami w odległości co 3 metry w celu wzmocnienia konstrukcji.

Jaki jest cel hodowli strusi?

Głównym celem odchowu strusi przeznaczanych na mięso jest wyhodowanie strusi o masie ciała 90–120 kg, którą powinny osiągnąć między 8 a 12 miesiącem życia. 

Strusie mięso

Mięso strusi ma czerwony kolor  i przypomina wołowinę. Zachowuje jednak delikatność charakterystyczną dla drobiu. Strusina świetnie sprawdzi się do przygotowania steków, pieczenia, kabanosów, czy też serwowana w formie surowej jako tatar.

Strusie jaja

Jedno jajo może kosztować nawet 70 zł za sztukę. Nawet same wydmuszki sprzedawane są za korzystną cenę.Źródło: agronews.com.pl