Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że renegocjacje wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych, zakończyły się sukcesem. Eksport mleka i produktów mlecznych do Japonii  jest możliwy zarówno teraz,  jak i w przyszłych latach. 

Kiedy zaakceptowano świadectwa?

GIW w dniu 18 maja 2020 roku otrzymał informację o tym, że zaakceptowano nowy wzoru świadectwa weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych. Dokument ten jest waży przy wysyłce mleka i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia, a także wykorzystywanych na cele paszowe i techniczne.

Jak długo trwała procedura renegocjacji?

Główny Inspektorat Weterynarii informuje w swoim komunikacie o wznowieniu eksportu mleka do Japonii. Jednocześnie podkreśla w nim, że rozmowy negocjacyjne o przywróceniu eksportu mleka do Japonii rozpoczęły się już  w 2019 r. 
GIW wypełnił wtedy kwestionariusz dotyczący nadzoru nad produkcją mleczarską w Polsce. Dzięki temu,  eksport mleka do Japonii możliwy jest w drugiej połowie 2020 r. Wiemy też, że ma być on kontynuowany w kolejnych latach dzięki porozumieniu się z władzami Japonii.

Kto jeszcze jest zainteresowany polskim mlekiem?

 Mlekiem interesuje się również Singapur, ale nie jest to jedyny azjatycki region, który wyraża zainteresowanie polskimi produktami. 

Czy jest zainteresowanie innymi produktami niż mlekiem?

Oprócz wymienionych, chęć importu produktów bio wyraziła Malezja.  Mongolia chce importować ryż, proso, olej roślinny i cukier. Z kolei Ministerstwo Gospodarki Republiki Armenii poinformowało o zainteresowaniu importem produktów takich jak np.: kasza gryczana, karma dla ryb, pasza dla bydła, drobiu i świń oraz mleka w proszku.

Izabela Nestioruk

Źródło: agrofakt.pl