UOKiK podejrzewa jedne z większych marketów o stosowanie rabatów wstecznych. W związku z tym, wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). Zastrzeżenia dotyczą między innymi wstecznego ustalanie rabatów w relacjach z dostawcami produktów rolno-spożywczych.

"Działanie trzech przedsiębiorców może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, dlatego w toku postępowania wyjaśniającego zweryfikujemy poczynione wstępnie ustalenia" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tomasz Chróstny zwrócił uwagę na to, że obecna  sytuacja, w której to dostawcy produktów rolno-spożywczych przez kilka miesięcy nie mają pojęcia, na jakich warunkach finansowych realizują dostawy do sieci handlowej i czy współpraca będzie w ogóle dla nich opłacalna jest całkowicie nie do zaakceptowania.

"Podobnie nie może dochodzić do sytuacji, gdy w toku współpracy większy przedsiębiorca wymusza dodatkowe rabaty wsteczne, wykraczając znacząco poza uzgodnione pierwotnie warunki" - zaznaczył Tomasz Chróstny.

UOKiK zwrócił uwagę na to, że rabaty retrospektywne ( czyli rabaty retro) mają odniesienie do zakupów dokonanych w przeszłości.
Występują przede wszystkim w relacjach pomiędzy dużymi sieciami handlowymi a dostawcami produktów rolno-spożywczych. Różnorodne są również systemy i zasady, na podstawie których są przyznawane.