Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnym województwie, na które nałożone zostały restrykcje importowe spowodowane ASF. 
Ukraina wydała decyzję o rozszerzeniu restrykcji importowych dodając województwo dolnośląskie. 

Aktualnie zakazem eksportu z powodu ASF objętych zostało 8 województw, czyli:

•Podlaskie
•Mazowieckie
• Lubelskie
• warmińsko-mazurskie
• Podkarpackie
• Lubuskie
• wielkopolskie 
•Dolnośląskie

Ograniczenia dotyczą zwierząt, które należą do rodziny świniowatych (Suidae), pekariowatych (Tayassuidae) i tapirowatych (Tapiridae), materiału genetycznego, produktów z nich, za wyjątkiem produktów, które przeszły obróbkę zgodną z zasadami określonymi w przepisach ukraińskich, tj. Wymaganiach dotyczących wprowadzenia (wysłania) na terytorium celne Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału genetycznego, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, przyjętych Rozporządzeniem Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dn. 16.11.2018.