Inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będą wykonać kontrole na polach i w gospodarstwach przy pomocy setki nowych samochodów. Ich koszt wyniósł łącznie ponad 7 milionów złotych.

W październiku rozstrzygnięto przetarg na zakup na swoje potrzeby 100 samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem. Zamówienie było podzielone na 5 niezależnych części, z której każda dotyczyła 20 aut. Na każdą z nich wpłynęły po 2 oferty od tych samych firm z Warszawy i Łodzi. Zwycięską ofertą okazała się oferta  Renault Retail Group sp. z o.o. z siedzibą w stolicy, która oferowała niższa cenę.

Za 100 pojazdów Agencja zapłaci 7 mln 423 tys. 285 zł. Oznacza to, że koszt jednego samochodu wynosi 74 232 zł brutto.

"Renault Retail Group dostarczy 100 pojazdów marki Dacia Duster (z napędem 4x4 do jazdy w trudnym terenie). Zakup sfinansowano z budżetu ARiMR, ze środków pochodzących z dotacji celowej, w ramach oszczędności uzyskanych w 2020 r. na realizację zadań Agencji" - poinformowało "Wirtualną Polskę" - biuro prasowe ARiMR.

"Przetarg został ogłoszony w związku z koniecznością modernizacji oraz uzupełnienia stanu taboru Biur Kontroli na Miejscu, tak by zapewnić ciągłość działania Agencji. Wymianie podlegają pojazdy, z których korzystają pracownicy ARiMR wykonujący kontrole w gospodarstwach rolnych. Przeprowadzane są u rolników, którzy otrzymali wsparcie finansowane z budżetu UE lub krajowego. Przeprowadzanie kontroli jest wymogiem prawnym zapisanym w przepisach unijnych lub krajowych. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkowałoby nałożeniem na Polskę kar finansowych w postaci wyłączenia z finansowania określonej wielkości środków. Dalsze eksploatowanie przez pracowników Biur Kontroli na Miejscu ARiMR obecnie używanych pojazdów jest nieuzasadnione ekonomicznie" – skomentowali zakup urzędnicy.


Źródło: agropolska.pl