Przetwórcy z sektora rolno-spożywczego do dzisiaj, czyli do 30 grudnia mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". W okresie od 1 do 29 grudnia do ARiMR wpłynęło 269 takich wniosków na łączne dofinansowania w wysokości 474,5 mln zł.

Pomoc w ramach tego poddziałania skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. W naborze obecnym naborze o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów będą to rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Źródło: ARiMR