Zachęcamy do udziału w  XXVI Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH, które w tym roku odbędą się w dniach 6-8 listopada 2020 roku w Kielcach.

W tym samym czasie w Targach Kielce odbędą się również XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO.

Zakres branżowy targów AGROTECH:

•ciągniki,
•maszyny,
•narzędzia,
•urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
•maszyny i urządzenia ogrodnicze i leśne,
•środki do produkcji rolniczej (nasiona roślin rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe),
•akcesoria dla rolnictwa,
•budownictwo inwentarskie.

Zakres branżowy targów LAS-EXPO:

•gospodarka leśna,
•narzędzia,
•maszyny do pozyskiwania, transportu i obróbki drewna,
•środki ochrony lasu przed szkodnikami,
•ochrona przeciwpożarowa,
•szkółkarstwo,
•nasiennictwo,
•hodowla i użytkowanie lasu,
•systemy informatyczne,
•mapy,
•gospodarka łowiecka.