Zawiadomienie, o możliwości rolniczego stosowania komunalnego osadu ściekowego, wytworzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim jako alternatywę do tradycyjnego nawożenia

  • Dodano:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim oferuje Państwu komunalny osad ściekowy (zwany dalej osadem) do nawożenia pól jako alternatywę do tradycyjnego nawożenia. Osad ma wiele walorów: -nawozowe; -pH osadu wynosiło od 7,2 - 7,9, co umożliwia po zastosowaniu osadu korektę odczynu gleby; -poprawia strukturę gleby, posiada w swym składzie substancje organiczne. *Każda partia osadu wytwarzana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji przed przywozem jej na pole rolnika jest badana przez akredytowane laboratorium. *Oferowany Państwu osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym, pozbawiony patogenów, reguluje kwaśny odczyn gleb, poprawia strukturę gleby oraz dostarcza roślinom substancji odżywczych, a także makro i mikroelementów, poprawiając plonowanie roślin. ***Zatem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do współpracy właścicieli gruntów oraz władających powierzchnią ziemi na terenie województwa mazowieckiego (kontakt: 22 755 64 26).

Odpowiedzi (0)

brak odpowiedzi
więcej ogłoszeń