Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych podał, że w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. eksport jaj i przetworów jajecznych z Polski do krajów spoza UE spadł aż o 51,2% r/r. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w omawianym okresie wysyłka tych produktów wyniosła 3,6 tys. ton. Ponad 80,5% stanowiły jaja spożywcze.

Dla porównania, w całej Unii Europejskiej wywóz wzrósł w tym czasie o 10,8% r/r do poziomu 165,97 tys. ton. Cała Wspólnota zwiększyła o 9% dodatnie saldo w handlu zagranicznym jajami i przetworami jajecznymi do około 154 tys. ton. Głównymi dostawcami poza ugrupowanie były Holandia, Włochy, Hiszpania i Francja.

Największym rynkiem zbytu dla unijnych produktów z sektora jaj była tradycyjnie Japonia, która zakupiła 48 tys. ton (głównie suszonej albuminy jaj), w ciągu roku dostawy z UE zmalały jednak o 7%. Kolejnymi odbiorcami były Szwajcaria (-0,3% do 27,4 tys. ton) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (+115% do 9,7 tys. ton), gdzie wysyłano głównie jaja spożywcze. Wzrosły ponad trzykrotnie do 7,4 tys. ton dostawy jaj spożywczych i albuminy jaj do Izraela. Wysyłki do Rosji (głównie suszonej albuminy jaj) zmniejszyły się o 66% do 1,6 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA